Dokumenty potrzebne do odbioru instalacji elektrycznej:


1. Wniosek o sprawdzenie instalacji.
2. Akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo do własności .
3. Warunki zasilania od dostawcy.
4. Kopia protokołu odbioru złącza kablowego.
5. Protokół pomiaru rezystancji izolacji.
6. Protokoły badania połączeń wyrównawczych (uziomu).
7. Schemat ideowy instalacji, schemat kęskowy, zasilania ze złącza kablowego (zabezpieczenia, przekrój kabla).
8. Projekt inst. z ewentualnymi poprawkami naniesionymi przez projektanta.

https://www.tauron-dystrybucja.pl/SiteCollectionDocuments/dokumenty-przylaczenia/ZI-zgloszenie-gotowosci-instalacji-do-przylaczenia.pdf
https://energiadirect.pl/uploads/wnioski_pdf/energa_wniosek5.pdf
https://www.enea.pl/operator/dladomu/przylaczeniedosieci/procedurazprzylaczeniowakrokpokroku

Po podłączeniu licznika :
9. protokół zadziałania wyłącznika
10. Protokół badania wyłączników różnicowo-prądowych

Oświetlenie:

  • Oświetlenie tradycyjne, halogenowe, LED, taśmy LED
  • Oświetlenie zewnętrzne
  • Oświetlenie elewacji
  • sterowane przez czujki zmierzchowe, ruchu harmonogram
  • zdalne sterowanie

Zadzwoń: 531 59 20 20
Realizujemy małe i duże zlecenia w całej Polsce.


Oferta :
Instalacje elektryczne, oświetlenie, oświetlenie led, RGBW, BMS, automatyka, sterowanie, roletami, bramą, ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją, instalacje TV SAT, Sieci LAN, WLAN, telefoniczne, domofony i videodomofony, nagłośnienie, kino domowe, multiaudio, multiroom, systemy audiowizualne, monitoring, alarm, kontrola dostępu, ogrzewanie hybrydowe, słoneczne, fotowoltaika, elektrownie wiatrowe, solary, pompy ciepła, rekuperacja, centralny odkurzacz, serwis

Pomiary – kilka obowiązujących norm:


PN-EN 04700 (wykonywanie pomiarów-badania odbiorcze)
PN-EN 12464 (oświetlenie miejsc pracy)
PN-EN 61010-1 (wymagania ogólne dot. bezpieczeństwa)
PN-EN 61010-031 (wymagania szczegółowe dot. bezpieczeństwa)
PN-EN 61326 (kompatybilność elektromagnetyczna)
PN-EN 61557-10 (wymagania dla przyrządów wielofunkcyjnych)
PN-IEC 60364-4-41 / PN-HD 60364-4-41 (wykonywanie pomiarów-ochrona
przeciwporażeniowa)
PN-IEC 60364-6-61 / PN-HD 60364-6 (wykonywanie pomiarów-sprawdzanie)
Najczęściej wykonywane pomiary :
pomiary ochrony przeciwporażeniowej : badanie pętli zwarcia – SWZ w instalacjach elektrycznych mieszkaniowych i przemysłowych
pomiary ochrony przeciwporażeniowej : badanie pętli zwarcia – SWZ maszyn i urządzeń elektrycznych do 1 kV
pomiary rezystancji izolacji : kable i przewody instalacyjne, kable energetyczne, silniki, transformatory, generatory i inne
pomiary zabezpieczeń różnicowo – prądowych
pomiary uziomów
Pomiary elektryczne wykonuję osobiście przy użyciu profesjonalnego i sprawdzonego sprzętu.
Aktualnie obowiązującym aktem prawnym wprowadzającym wymóg przeprowadzania badań okresowych w odstępach nie dłuższych niż 5-letnich jest Ustawa "Prawo Budowlane" [Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. nr 207 z 2006 r .nr 156, poz. 1118 (z poźn.zm.)